Duurzaamheid & ethiek

Wie met natuurlijke producten werkt, doet ook graag een extra inspanning als het op duurzaamheid aankomt. Zo ook Hamlet. 

Zonnepanelen zorgen voor een maximale eigen energievoorziening. Frequentiegestuurde persluchtgroepen brengen extra energiebesparing. Chocoladeleidingen zijn extra geïsoleerd zodat er geen toegevoegde warmte verloren gaat. Productiewarmte wordt hergebruikt voor de verwarming van de gebouwen. Koelgroepen worden voorzien van free-cooling. Vrij beschikbare energie wordt maximaal benut. Gesloten koelcircuits voorkomen extra verspilling. Buiten de productieomgeving voorkomt verlichting op basis van bewegingsmelders onnodig energieverbruik. Regenwater wordt gerecupereerd voor sanitaire doeleinden. Vrachtwagens voldoen aan Eur-5 normering om milieubelasting te minimaliseren. Verschillende afvalstromen worden gescheiden om maximale recyclage toe te laten. Nieuwe investeringen worden vooraf besproken met een milieucoördinator zodat reeds tijdens de conceptfase zorg voor duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Daarnaast biedt Hamlet ook een selectie Rainforest Alliance-, Fairtrade- en RSPO-gecertificeerde producten aan. 

Rainforest Alliance Certified

Rainforest Alliance Certified staat voor duurzamere landbouw en betere kansen voor landbouwers, hun gezinnen en onze planeet. Het Rainforest Alliance-programma leert boeren betere landbouwmethodes, helpt de arbeids- en leefomstandigheden verbeteren en het milieu te beschermen. Ook helpt het Rainforest Alliance-programma de boeren betere gewassen te oogsten, meer inkomsten te genereren en betere kansen te creëren, en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Zo smaakt onze chocolade nog beter.

RSPO certified

Dankzij onze RSPO-certificatie (Roundtable on Sustainable Palm Oil, Hamlet licentienummer RSPO-1106209) hebben we bij Hamlet de mogelijkheid om u producten met duurzame palm(pit)olie aan te bieden. Hierdoor wordt bijgedragen aan het minimaliseren van de negatieve impact van palm(pit)olie op het milieu en de leefomgeving. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van onze heerlijke producten. Volg onze voortgang op www.rspo.org

FSC certified

Onze inspanningen naar een duurzamer eindproduct hebben ook invloed op onze verpakkingskeuzes. Als er plastiek gebruikt wordt, neemt Hamlet de recycleerbaarheid van het materiaal in acht en streeft verder naar gebruik van gerecycleerd plastiek. Dit uiteraard zonder de voedselveiligheid in het gedrang te brengen. Voor papier en karton worden FSC gelabelde producten verkozen boven niet gecertificeerde materialen, uiteraard mits inachtname van dezelfde voedselveiligheids- en recycleerbaarheidscriteria als voor plastieken materialen. FSC of Forest Stewardship council promoot een milieuvriendelijk en sociaaleconomisch beheer van de bossen en wouden over de hele wereld.

ETI

Hamlet werkt volgens de principes van de ETI code. Klik hier voor onze code of conduct! Klik hier voor de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Certificaten

In een wereld die continu in verandering is, is het voor Hamlet uitermate belangrijk steeds aan de hoogste standaard te voldoen. Hamlet beschikt dan ook over alle belangrijkrijke certificeringen (IFS - IFS Logistics & BRC). Daarnaast wordt er steeds strikt volgens de HACCP-normen gewerkt. 

IFS – IFS Logistics

De IFS-normen (International Food Standard) werden ontwikkeld voor en door alle partijen betrokken in de bevoorradingsketen, die met uniforme normen willen werken om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen van voedings- en niet voedingsproducten en de daarmee verbonden diensten. IFS-normen helpen bij het in overeenkomst zijn met alle wettelijk vastgelegde voedings- en niet-voeding gebonden veiligheids- en kwaliteitsvereisten. Daarnaast biedt het IFS gemeenschappelijke en transparante normen voor alle betrokken leveranciers en dienstverleners, evenals een concreet en efficiënt antwoord op de hoge veiligheids- en kwaliteitsverwachtingen van klanten.

BRCGS 

In 1998 ontwikkelde het Brand Reputation Compliance Global Standards (BRCGS) een voedselveiligheidsnorm, de BRC-standaard. De BRC-standaard is gebaseerd op de HACCP-beginselen en stelt een aantal aanvullende eisen over een aantal onderwerpen, waaronder:

 • de betrokkenheid van het hoger management;
 • het voedselveiligheidsplan;
 • de productiefaciliteiten;
 • productbeheersing;
 • procesbeheersing;
 • personeel.

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritieke controlepunten. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen, dienen hiervoor alle aspecten van het productieproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. 

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem zijn:

 1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
 2. Stel de kritieke beheerspunten (CCP's) vast: de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
 3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
 4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden.
 5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
 6. Pas verificatie toe: een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
 7. Houd documentatie en registraties bij. Leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

TRACEERBAARHEID

Voor alle producten wordt traceerbaarheid gegarandeerd. Tussen de ontvangst van de ingrediënten en de levering aan uw deur wordt de productie meerdere keren gecontroleerd op recept, afwerking, verpakking, temperatuur… Labo-analyses worden op regelmatige tijdstippen uitgevoerd.

Daarnaast organiseert Hamlet op frequente basis veiligheids-, kwaliteits- en ethische audits.